Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών και ...

URL: https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/faces/adf.task-flow?adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Fanarthseis-task-flow.xml&adf.tfId=anarthseis-task-flow&kind=

Περιέχονται ανακοινώσεις και προσκλήσεις: για αξιοποίηση της περιουσίας (μισθώσεις-εκποιήσεις ακινήτων), για αιτήσεις προς το δικαστήριο του άρθρου 10 του Ν.4182/13, για αξιώσεις κληρονομικού δικαιώματος επί σχολαζουσών κληρονομιών, για κληρώσεις στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, κηδεμόνων κλπ. του άρθρου 16 του Ν.4182/2013 και αποτελέσματα κληρώσεων.

http://gdel.damt.gov.gr/index.php/20140204dkp/dkpanartiseis

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id3a43844e-ebc8-4797-8b0b-9c4951ba8926
package id010f953c-8059-40b7-98e3-fc0a9374dbe3
revision idf2ec6ce1-fe55-4217-bd96-af2dc9997171
stateactive