Έγγραφα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών ...

URL: https://www.minfin.gr/web/guest/yperesies/-/asset_publisher/UepLeEsgUYmA/content/psephiakes-yperesies-ethnikon-klerodotematon?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fyperesies%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UepLeEsgUYmA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

Περιέχονται έγγραφα αρμοδιότητας της Δ/νσης στα πλαίσια εκκαθάρισης, και εποπτείας Κοινωφελών περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών (διορισμοί εκτελεστών, εκκαθαριστών, κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, αποφάσεις εξόδων και αμοιβών προσώπων που ενεργούν πράξεις εκκαθάρισης κληρονομιών, αποφάσεις χορήγησης υποτροφιών, βραβείων, βοηθημάτων κ.α.).

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 16, 2019
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 16, 2019
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id966a6c11-4baa-4c06-8f57-1306713201ee
package id010f953c-8059-40b7-98e3-fc0a9374dbe3
position4
revision id6ab9e784-96c2-40d2-a136-f19837b19284
stateactive