ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ Π.Δ.Ε

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Π.Δ.Ε.)
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΤΡΙΜΜΕΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Last Updated Δεκέμβριος 5, 2018, 11:38
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 3, 2017, 12:33