Κατάλογος εξοπλισμού Υπηρεσιών στην Ήπειρο

Κατάλογος ηλεκτρονικού εξοπλισμού των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Ήπειρο

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Υπεύθυνος Συντήρησης Ποτσίκα Πολυξένη
Last Updated Ιούλιος 3, 2018, 06:59
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 27, 2016, 11:15