Στοιχεία αποστάσεων και χρονοαποστάσεων για τόπους ειδικού ενδιαφέροντος (2009 & 2018) στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού (Περιφέρειες: Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

Πίνακες Αποτελεσμάτων Συγκοινωνιακών Μετρήσεων για Αποστάσεις και Χρονοποστάσεις Τόπων Ειδικού Ενδιαφέροντος από τον πλησιέστερο κόμβο της Εγνατίας Οδού ή των Καθέτων Αξόνων, 2018

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Δημιουργός ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ – Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
Υπεύθυνος Συντήρησης Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
Last Updated Ιούνιος 7, 2019, 10:30
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 7, 2019, 10:28
Custom License ΕΥΓΕΠ Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0)