Ίδρυση Καταστημάτων Κράτησης

Προεδρικά Διατάγματα με τα οποία έχουν ιδρυθεί Καταστήματα Κράτησης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.et.gr/
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΓΚΑΣ
Last Updated Μάρτιος 27, 2017, 07:11
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 27, 2017, 06:57