Αρχείο επώνυμων δωρεών Τμήματος Βιβλιοθηκονομικής Υποστήριξης & Βιβλιοδεσίας

Περιέχει τις καταχωρημένες αριθμητικά αποδείξεις δωρεών, τον αριθμό των τίτλων και τα σωμάτων, που δωρήθηκαν στη Δ/νση

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://opendata.thessaloniki.gr/el/dataset/
Δημιουργός Τμήμα Βιβλιοθηκονομικής Υποστήριξης & Βιβλιοδεσίας
Last Updated Οκτώβριος 23, 2019, 06:54
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 23, 2019, 06:52