Ανοικτά δεδομένα Δνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσ. Μονάδων & Εποπτ. Φορέων Υπουργείου Υγείας

Ανοικτά δεδομένα Δνσης Οργαν. και Λειτ. Νοσηλ. Μονάδων και Εποπτ. Φορ. Υπ. Υγείας (H επικαιροποίηση στοιχείων καλύπτει το χρονικό διάστημα 2/1/2019 - 31/12/2019)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Μάιος 20, 2020, 13:54
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2020, 13:48