Γνωμοδοτήσεις επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.

Γνωμοδοτήσεις επί ΜΠΕ κατηγορίας Α1 & Α2 της ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13-01-12)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Τσαρούχη Ελένη
Last Updated Μάιος 31, 2019, 10:42
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 6, 2016, 06:58