ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ KAI ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣ & ΑΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΥΛΒΙΑ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Last Updated Νοέμβριος 5, 2019, 08:39
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 6, 2018, 10:53