Απόφαση εκτέλεσης κατεδάφισης - ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας

Απόφαση για την εκτέλεση της κατεδάφισης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Χιονίδης
Last Updated Μάρτιος 6, 2019, 11:36
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 5, 2018, 07:32