1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων 2017

Η 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων έτους 2017 εγκρίθηκε με την αριθμ.9/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΔΜΤ7ΛΞ-Ε4Σ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΚΑΚΗ
Last Updated Φεβρουάριος 13, 2017, 13:08
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 13, 2017, 13:06