Αναγνώριση οδών προϋφιστάμενων του 1923 εκτός σχεδίου

Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης διοίκησης με την οποία γίνεται αναγνώριση οδών προϋφιστάμενων του 1923 εκτός σχεδίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Χιονίδης
Last Updated Ιούνιος 8, 2018, 10:19
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 6, 2017, 06:19