ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οικονομικά αιτήματα προμηθειών και υπηρεσιών προς τις αρμόδιες αρχές.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchRequests.htm?execution=e6s1
Δημιουργός Αγγελίδου Μαρίντα
Υπεύθυνος Συντήρησης Αγγελίδου Μαρίντα
Last Updated Αύγουστος 8, 2019, 07:37
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 24, 2017, 09:04