2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων 2019

Η 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2019 ως εγκρίθηκε με την αριθμ. 51/2019 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 2019 (ΑΔΑ: Ψ5Σ737ΛΞ-Λ6Α)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γεωργία Σκοκάκη
Last Updated Ιούλιος 17, 2020, 10:50
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 20, 2020, 08:46