Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τις περιφράξεις γηπέδων - ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής της παρ.4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 236/1984 (ΦΕΚ 95/Α/22-6-84) "Για τις περιφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων από την ακτή ή την όχθη δημοσίων λιμνών σύμφωνα με το αρθ.23, παρ.1 του Ν1337/83", στους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Χιονίδης
Last Updated Ιούνιος 5, 2018, 07:37
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 5, 2018, 07:36