Χάρτης Χρήσεων Γης Πρινοδάσους Ρούβα

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/webmap/viewer.html?webmap=613156b3aaf64e4a809f8e87bae989bd

O χάρτης σε ArcGIS υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους μέσω του REST API.

Οι μορφότυποι που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω: html (HyperText Markup Language), json (JavaScript Object Notation), image, kmz (compressed KML, or Keyhole Markup Language), help, lyr (layer file), nmf (ArcGIS Explorer map file), amf (Action Message Format), and jsapi (JavaScript).

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 6, 2017
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 6, 2017
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 2 έτη πριν
formatJSON
ide90ba7cd-8b39-48ef-9f52-6d96ec05e3b3
package id38a8d62d-6dfd-4508-946d-5968a6d31258
revision id1df95331-716f-412e-ba15-2f1498bc0afb
stateactive