Αποφάσεις έγκρισης Πρωτοκόλλων Προσωρινών και Οριστικών Παραλαβών μελετών και έργων.

Αποφάσεις έγκρισης Πρωτοκόλλων Προσωρινών και Οριστικών Παραλαβών μελετών και έργων της Δ/νσης Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης Αθανασία Ράπτη
Last Updated Ιούλιος 7, 2017, 10:53
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 1, 2017, 10:24