Στοιχεία Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων αρμοδιότητας ΕΟΑΕ

Στοιχεία λειτουργίας & συντήρησης στην Εγνατία Οδό και τους Κάθετους Άξονες αρμοδιότητας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. Ενδεικτικά: (i) Mήκος αυτοκινητοδρόμων (ii) Αριθμός Σταθμών και Χώρων Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ, ΧΣΑ κοκ), Σταθμών Διοδίων (iii) Αριθμός και μήκος σηράγγων (iv) Κυκλοφοριακά στοιχεία (v) Στοιχεία οδικής ασφάλειας (vi) Κατανάλωση ενέργειας (vii) Ανακύκλωση υλικών * Τα στοιχεία αφορούν τα κύρια θέματα λειτουργίας και συντήρησης οδικών αξόνων και συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο Επισημων Στατιστικών του ΥΠΥΜΕ Τα στοιχεία αποτελούν υποσύνολο των στοιχείων λειτουργίας και συντήρησης που διατίθενται από την ΕΟΑΕ στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ» (HELLASTRON) καθώς και στον οργανισμό ASECAP (European Association of Operators of Toll Road Infrastructures).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
Υπεύθυνος Συντήρησης Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού(email: observe@egnatia.gr)
Last Updated Ιούνιος 7, 2018, 07:23
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 7, 2018, 07:06
Custom License με άδεια χρήσης