Διοικητικές κυρώσεις από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Π.Δ.Ε.

Αποφάσεις επιβολής προστίμου, λόγω παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Τσαρούχη Ελένη
Έκδοση 3
Last Updated Ιούνιος 10, 2019, 09:07
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 1, 2016, 11:29