Δικογραφίες Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων

Το σύνολο των δικογραφίων που χειρίστηκε η Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων/Α.Ε.Α.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων/ Α.Ε.Α.
Υπεύθυνος Συντήρησης Χρήστος Σωτηρόπουλος
Last Updated Ιούνιος 24, 2019, 08:07
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 20, 2017, 16:25