ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=subject:προυπολογισμοσ&page=0&fq=organizationUid:99221920
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΤΣΕΠΟΥΡΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ
Last Updated Ιούνιος 25, 2018, 09:21
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 12, 2016, 06:21