Ασκηθείσες ποινικές διώξεις Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων

Το σύνολο των ποινικών διώξεων που ασκήθηκαν σε υποθέσεις που χειρίστηκε η Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων/Α.Ε.Α.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων/ Α.Ε.Α.
Υπεύθυνος Συντήρησης Χρήστος Σωτηρόπουλος
Last Updated Ιούνιος 24, 2019, 08:11
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 20, 2017, 16:34