Αρχείο τεχνικού ελέγχου για την έκδοση αδείας παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το αρχείο τεχνικού ελέγχου περιέχει την καταγραφή όλων των σταδίων για την έκδοση αδείας παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Παρασκευάς Δουκίδης
Υπεύθυνος Συντήρησης Παρασκευάς Δουκίδης
Έκδοση 1.0
Last Updated Δεκέμβριος 5, 2017, 08:29
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 27, 2017, 11:04