ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης Ελένη Παπαδιαμαντοπούλου
Last Updated Νοέμβριος 8, 2019, 11:08
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 18, 2016, 11:07