ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ‐ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Αργυρώ Μερκούρη
Last Updated Μάρτιος 13, 2019, 10:58
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 23, 2015, 10:28