ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Περιλαμβάνει 4 Σύνολα δεδομένων: - Οργάνωση Υπηρεσίας - Δημοπράτηση έργων & Υπηρεσιών - Στατιστικά στοιχεία - Κατανομή και διάθεση κατάλληλων φυτών περιφέρειας ΑΜΘ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Last Updated Μάιος 26, 2019, 12:32
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018, 11:37