Στατιστικά στοιχεία

URL: .http://gdday.damt.gov.gr/index.php/opendata/94-da-amt/stat-stoix

Απολογιστικά - στατιστικά στοιχεία επί εκτέλεσης έργων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 18, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id906017da-3fb9-45dd-a704-fe5ed958189d
package id55f6e973-72c7-4103-80db-75a2a4a626ce
position2
revision idbcc96902-e738-4328-9072-d17d9a6139cd
stateactive