Ραδιοδιεπαφές

Οι ραδιοδιεπαφές που έχει καθορίσει και κοινοποιήσει η ΕΕΤΤ με τις αντίστοιχες σχετικές διατάξεις

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/TelecommunicationsEquipment/InterRadioReg.html
Δημιουργός Τμήμα Πληροφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Πληροφορικής
Last Updated Νοέμβριος 7, 2018, 13:03
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 2, 2015, 06:57