Καθορισμός χρήσης γης για παραχώρηση ακινήτων για κοινωφελείς σκοπούς - ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας

Ο καθορισμός χρήσης γης για παραχώρηση ακινήτων για κοινωφελείς σκοπούς, στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Χιονίδης
Last Updated Ιούνιος 5, 2018, 07:49
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 5, 2018, 07:01