Απόφαση συγκρότησης Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής - ΔΙΠΕΧΩΣΧ

Συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Ν.4030/11(ΦΕΚ-249/Α/25-11-11) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα - ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Χιονίδης
Last Updated Ιούνιος 8, 2018, 09:54
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 8, 2018, 09:47