ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΑ 2014-2020

Περιέχει τις αποφάσεις ένταξης πράξεων στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Last Updated Φεβρουάριος 4, 2020, 07:39
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 31, 2020, 11:36