Χάρτης Οδικού Δικτύου Πρινοδάσους Ρούβα

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/webmap/viewer.html?webmap=acbbb284027e4292a98d8e5fffb8ef50

O χάρτης σε ArcGIS υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους μέσω του REST API.

Οι μορφότυποι που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω: html (HyperText Markup Language), json (JavaScript Object Notation), image, kmz (compressed KML, or Keyhole Markup Language), help, lyr (layer file), nmf (ArcGIS Explorer map file), amf (Action Message Format), and jsapi (JavaScript).

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 6, 2017
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 6, 2017
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 2 έτη πριν
formatJSON
id9bc8c4cf-34dc-4967-a91d-adcccc92aa0a
package id65252ed0-6dd1-41d1-9239-5cfc4ab9b2f6
revision id9a31bb1b-f43b-45c4-aa91-5cfb261fb947
stateactive