Κατάρτιση καταλόγου μελών γεωλόγου ΓΕΩΤΕΕ ή ΤΕΕ - ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας

Κατάρτιση καταλόγου από υπαλλήλους ειδικότητας γεωλόγου μελών ΓΕΩΤΕΕ ή ΤΕΕ των υπηρεσιών της Α.Δ. και των Περιφερειών σύμφωνα με το αρθ 5, παρ 5 του Ν4315/2014

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Χιονίδης
Last Updated Ιούνιος 5, 2018, 07:39
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 5, 2018, 07:39