ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ‐ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Αργυρώ Μερκούρη
Last Updated Μάρτιος 13, 2019, 10:52
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 14, 2018, 12:18