Ετήσιες Εκθέσεις της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

URL: http://www.adippde.gr/index.php/ektheseis

Ανάρτηση των Ετησίων Εκθέσεων του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 29, 2018
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 29, 2018
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 2 έτη πριν
id3af279bf-9e06-45af-ae00-af2719905092
package id758a5fd4-f339-4bf3-b0f1-2ae6d1da8623
position1
revision id3b679e6b-e4f3-4e3e-835a-b6aa5d8e4aca
stateactive