Ερωτηματολόγια για την παρακολούθηση της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Η ΕΕΤΤ παρακολουθεί την πορεία της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μέσω ερωτηματολογίων τα οποία συμπληρώνονται από επιχειρήσεις της αγοράς

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/TelecomMarket/QuestionnairesTimetbl2018.html
Δημιουργός Τμήμα Πληροφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Πληροφορικής
Last Updated Νοέμβριος 5, 2018, 12:33
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 30, 2015, 07:13