Πίνακας Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος Επανασύνδεσης Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος

Το αρχείο περιέχει τα αποτελέσματα των αιτήσεων που εξετάστηκαν για Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος Επανασύνδεσης Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://opendata.thessaloniki.gr/el/dataset/
Δημιουργός Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
Last Updated Οκτώβριος 8, 2019, 05:52
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 8, 2019, 05:51