Αποφάσεις που αφορούν διαγωνισμών έργων ύδρευσης αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων

Αποφάσεις που αφορούν προκηρύξεις διαγωνισμών μελετών και έργων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης Αθανασία Ράπτη
Last Updated Ιούλιος 7, 2017, 10:44
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 24, 2017, 14:20