7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων 2016

Η 7η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων εγκρίθηκε με την αριθμ. 223/2016 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩOΩΥ7ΛΞ-Α4Ν)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΚΑΚΗ
Last Updated Φεβρουάριος 13, 2017, 11:46
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 13, 2017, 11:45