Λίστα Γεωγραφικών Ονομάτων Χώρου

Οι γεωγραφικοί όροι που περιλαμβάνονται στη λίστα όρων η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ και εκχωρούνται στους αντίστοιχους ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr (ΦΕΚ 593/Β/14-4-2011) δεσμεύονται στην ονομαστική πτώση στην πεζή άτονη μορφή τους και εκχωρούνται στους αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DomainNames/registrars/GeoDN.html
Δημιουργός Τμήμα Πληροφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Πληροφορικής
Last Updated Μάρτιος 1, 2017, 14:15
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 30, 2015, 11:45