Θέσεις υπόγειων κάδων

Το παρόν σύνολο σημειακών δεδομένων αφορά στις θέσεις των υπόγειων κάδων συλλογής απορριμάτων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Σχεδιασμού & Καθαριότητας Δ. Κέρκυρας
Υπεύθυνος Συντήρησης Αγγελική Παπαϊωάννου
Last Updated Δεκέμβριος 13, 2017, 11:40
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 13, 2017, 11:23