ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΑ 2014-2020

Περιλαμβάνει τις Υπουργικές Αποφάσεις καθορισμού του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής, τις Προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί καθώς και τις εγκυκλίους εφαρμογής των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ
Last Updated Ιανούαριος 31, 2020, 10:58
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 31, 2020, 10:08