ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΑ 2014-2020 ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΛΗΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013

Κανονισμοί- ΚΥΑ- ΥΑ -Εγκύκλιοι σχετικά με την διαδικασία υποβολής παραστατικών στο πλαίσιο επιλεξιμότητας δαπανών & πληρωμής όλων των Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης fragiskos.machleras@opekepe.gr
Last Updated Ιούλιος 22, 2019, 10:31
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 11, 2016, 09:36