8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων 2016

Η 8η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων εγκρίθηκε με την αριθμ. 236/2016 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 76Δ07ΛΞ-ΚΥΓ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΚΑΚΗ
Last Updated Φεβρουάριος 13, 2017, 11:56
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 13, 2017, 11:55