Σημεία Παρακολούθησης Ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2017_2018

Σύνολα Δεδομένων με πληροφορίες (συγκεντρωτικός πίνακας) και γεωχωρική απεικόνιση των Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2017_2018 όπως προέκυψαν μετά την σχετική διαδικασία αναθεώρησης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δνση Υδάτων Αποκ Διοίκησης Αττικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Χειλάς-Διαμαντόπουλος Νικόλαος
Last Updated Αύγουστος 30, 2018, 09:58
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 29, 2018, 10:30