Απολογιστικά στοιχεία Εσόδων - Εξόδων Απριλίου ...

URL: http://www.data.gov.gr/dataset/998da376-4748-46d8-8280-e414b093759d/resource/199c1284-ae9f-44c7-9961-ab560de86792/download/MHNIAIA-E--E--2018-77-6.pdf

From the dataset abstract

Στοιχεία απεικόνισης της εκτέλεσης του προυπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής μηνός Απριλίου 2018, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο...

Πηγή : Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων - Εξόδων Περιφέρειας Αττικής: 1-1-2018 έως 30-4-2018

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 14, 2018
Διαμόρφωση PDF
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatPDF
id199c1284-ae9f-44c7-9961-ab560de86792
on same domain1
package id998da376-4748-46d8-8280-e414b093759d
revision id3c51a243-93a3-4d4d-ad63-43143b474c26
stateactive
url typeupload