Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων Υγείας

Ανοικτά Δεδομένα Λειτουργικών και Οικονομικών Στοιχείων Νοσοκομείων και Μονάδων ΠΕΔΥ (2018)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός evarsou@moh.gov.gr
Υπεύθυνος Συντήρησης ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΣΟΥ
Last Updated Μάρτιος 20, 2019, 09:08
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 18, 2019, 11:23