Αναλήψεις υποχρεώσεων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%22&page=0&fq=organizationUid:%226286%22
Δημιουργός Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης
Υπεύθυνος Συντήρησης Σανιδά Αικατερίνη
Last Updated Μάιος 22, 2017, 07:46
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 16, 2017, 10:20