Εντολές μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Εντολές μετακίνησης εκτός έδρας (Ε.Ε.) υπαλλήλων για επίλυση θεμάτων σχετικά με τις εκπονούμενες μελέτες.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης Αθανασία Ράπτη
Last Updated Ιούλιος 7, 2017, 10:49
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 1, 2017, 09:38